NDT tarkastus

Suoritamme ainetta rikkomattomia eli NDT tarkastuksia asiakkaidemme laitteille käyttäen omia, sertifioituja tarkastajiamme. NDT on standardoitua toimintaa, jolla määritellään materiaalin eheys, tuetaan tuotekehitystä sekä seurataan valmistuksen ja asennuksen laatua.

Meillä on vahva kokemus erilaisten henkilönostinten tarkastuksista useilla eri tarkastusmenetelmillä. Henkilönostimien perusteellisissa 10v tarkastuksissa tulee aina käyttää vähintään kahta NDT menetelmää. Tarkalla dokumentaatiolla osoitamme, että vaaditut toimenpiteet ja tarkastukset on suoritettu ja esim. purettuna tarkastukset täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Tarkastukset suoritamme SFS-EN ISO 9712 / EN 473 mukaisin pätevyyksin tasolla 2.

Ota yhteyttä

Käytössämme ovat seuraavat NDT menetelmät:

 

Visuaalinen tarkastus

• Kaikille materiaaleille
• Pinnassa oleville vioille
• Tärkein käytettävistä NDT menetelmistä

Magneettijauhetarkastus

• Magnetoituville teräksille
• Pintavikojen löytämiseen
• Yleisin käytettävistä menetelmistä

Tunkeumanestetarkastus

• Lähes kaikille materiaaleille soveltuva
• Pintavikojen löytäminen

Ultraäänitarkastus

• Lähes kaikille materiaaleille
• Sisäisten vikojen löytäminen
• Yli 8mm ainevahvuuksille
• Paksuusmittaus kaikille ainevahvuuksille


Magneettijauhetarkastus
Magneettijauhetarkastus (MT) kuuluu pintatarkastusmenetelmiin, joilla voidaan havaita ferromagneettisten kappaleiden pintaan aukeavia tai aivan pinnan läheisyydessä olevia epäjatkuvuuskohtia. Magneettijauhetarkastuksessa pyritään havaitsemaan myös terävien reunojen, lovien ja äkkinäisten poikkipintamuutosten synnyttämät vuotokentät. Voidaan suorittaa myös fluoresoivana.

Ultraäänitarkastus
Ultraäänitarkastus (UT). Volumetrinen tarkastusmenetelmä, jota käytämme pääasiassa materiaalien paksuusmittauksissa. Menetelmää voidaan käyttää myös mm. hitsausvirheiden, säröjen, liitosvikojen ja sulkeumien etsimisessä rakenteista ja hitseistä.

Tunkeumanestetarkastus
Tunkeumanestetarkastus (PT) on pintatarkastusmenetelmä jota käytetään pintaan asti avautuvien vikojen, kuten säröjen, huokosten, liitosvikojen, vuotokohtien ja muiden epäjatkuvuuskohtien havaitsemiseen myös ei-magneettisissa kappaleissa.
Voidaan suorittaa myös fluoresoivana.

Visuaalinen tarkastus
Visuaalinen tarkastus (VT) eli silmämääräinen tarkastus, jonka etuna on hitsausvirheiden nopea ja tarkka arviointi. Silmämääräisessä tarkastuksessa kokenut ja koulutettu tarkastaja arvioi hitsauksen tasoa vertaamalla pintaa hitsiluokkastandardin tai jonkun muun standardin/ohjeen antamiin raja-arvoihin.