Poikkeusajan vaikutukset Simerin toimintaan

  Artikkeli

Miten poikkeusaika vaikutti Simerin konemyyntiin sekä huoltoon?

Koranavirus pakotti koko maailman asettumaan poikkeustilanteeseen. Monille yrityksille tämä aika on ollut vaikeaa ja vaatinut liiketoimintaan suuria muokkauksia. Joillekin yrityksille poikkeusaika on taas luonut uusia tapoja toimia ja tuonut hyviä muutoksia yrityskulttuuriin.

Kuten kaikkiin muihinkin yrityksiin, niin poikkeustila on vaikuttanut myös Simeriin. Toimiston väki suosii etätöitä, myynnissä vältetään asiakastapaamisia ja monia messuja on peruutettu. Lisäksi Finnsiirron ja Telakoneen kanssa tapahtunut yhdistyminen on saanut uusia haasteita koronaviruksen johdosta. Simerin Suomen sekä Viron huolto on pystynyt puskemaan vaikean ajan läpi ja on toiminut koko poikkeusajan normaalisti, hyvää hygieniaa ja turvavälejä noudattaen.

Poikkeusaika konemyynnissä

Huollosta poiketen, konemyynnissä on havaittu pientä varovaisuutta ja tämän johdosta on jouduttu muuttamaan konemyynnin toimintatapoja. Simerin tytäryhtiössä Virossa konemyynti on taas saanut vaikeampia esteitä eteensä. Poikkeustilan vaikutuksista konemyyntiin kertoi Simerin myyntijohtaja Antti Alatalo ja Simeri Estonian myyntijohtaja Gert Kull.

Antti Alatalo kertoi haastattelun aikana, että konemyynnissä asiakastapaamiset ovat vähentyneet radikaalisesti.

”Konemyynnissä asiakastapaamiset ovat myynnin kulmakivi. Tapaamisten aikana yleensä rakennetaan ja vahvistetaan asiakassuhteita. Asiakkaan on myös helpompi tehdä päätös koneen ostamisesta, kun sitä pääsee katsomaan ja tunnustelemaan”, kommentoi Antti Alatalo.

Nyt asiakastapaamiset hoidetaan etänä Skypen ja puhelimien välityksellä.

”Poikkeustilan aikana myös markkinoinnin merkitys kasvaa”, sanoo Alatalo.

Sosiaalisen median avulla esitellään Simerin valikoimaa ja päästään lähemmäs asiakkaita. Videoiden merkitys on selvästi kasvanut poikkeusajan aikana. Videon avulla asiakas pääsee näkemään, miten tuote toimii, ilman että pitää tulla paikan päälle katsomaan.

Moni ei myöskään osannut varautua tällaiseen poikkeustilaan. Kun maiden väliset rajat suljettiin, Simeri Estonian myyntijohtaja Gert Kull ja hänen asiakkaansa jäivät hetkeksi jumiin Las Vegasiin. He olivat siellä Conexpo messujen takia.

Viron tiukemmat eristäytymismääräykset ovat vaikuttaneet suuresti Viron konekauppaan.

”Heti poikkeustilan astuttua voimaan kaksi nostinkauppaa peruuntui ja asiakkaiden keskuuteen laskeutui epävarmuus ja pelko”, kommentoi Gert.

Asiakkaiden suuret investoinnit jäävät tulevaisuuteen. Gert uskoo, että kun maailma ottaa varovaisesti ensiaskeleita kohti normaalimpaa elämää, myös asiakkaiden varmuus kuluttamiseen vahvistuu.

Rajoituksia on ympäri maailmaa hieman höllennetty ja Antti näkee jo toiveikkaita ostoliikkeitä asiakkaiden suunnalta. ”Toivoa on, että alamme pikkuhiljaa palaamaan normaaliin myyntiarkeen”, kommentoi Antti Alatalo.