Stage V moottorit- tulevaisuutta ja tehokkuutta

  Artikkeli

Dieselkäyttöisille liikkuville työkoneille on laadittu uudet säädökset Euroopan Unionissa. Nämä Stage V- säädökset takaavat tulevaisuudessa päästöjen vähentämisen, paremman käyttövoiman ja kasvavan polttoainetehokkuuden.

Mistä standardit ovat peräisin?

Euroopan Unioni laati Stage V pakokaasupäästöihin keskittyvät säädökset mitkä koskevat liikkuvien työkoneiden kuten saksinostimien ja kurottajien moottoreita. Säädökset koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita. Myös EU:n ulkopuolella olevilla mailla on mahdollisuus hyväksyä ne vapaaehtoisesti.

Samankaltainen järjestelmä Pohjois-Amerikassa seuraa vastaavaa mallia Environmental Protection Agency:n (EPA) johtamana hillitäkseen asteittain haitallisia moottoripäästöjä. EU:n uutta säädöstä vastaava EPA:n säädösaste on Tier 4 Final.

EU:ssa säädökset on jaettu tasoihin jo vuodesta 1997 lähtien. Stage V on uusin standarditaso ja pätee kaikkiin tammikuussa 2019 ja sen jälkeen hankittuihin dieselkäyttöisiin laitteisiin. Määräystenmukaisuuden päivämäärät ovat tällä hetkellä joustavat pandemiatilanteen vuoksi.

Lisäksi, OEM henkilönostinvalmistajat saavat standardien joustavan rakenteen ansiosta myydä aikaisemman säädöstason moottoreita kahden peräkkäisen tason siirtymisaikana. Tätä mahdollisuutta voi käyttää määräaikaisesti ennalta määritellylle moottorimäärälle.

Mitä Stage V kattaa?

Uudet moottorivaatimukset pyrkivät kontrolloimaan moottorista tulevaa pienhiukkasainetta vähentääkseen kokonaispäästöjä. Tarkkojen ohjeiden tarkoituksena on rajoittaa vaarallisten aineiden kuten typpioksidin, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen pääsyä ilmaan koneiden pakoputkista.

Moottorista ulos tullessaan kaasu siirtyy suodattimille ja jälkikäsittelyyn, jonka huomattavin osa on pienhiukkassuodatin (DPF). DPF on suurin toimintajärjestelmämuutos. Se kerää pakoputkesta tulleiden pakokaasujen jäänteitä, varastoi ne suodatinkammioon ja suorittaa säännöllisen puhdistusohjelman. Tämä prosessi toimii automaattisesti, mutta edellyttää aktivointia koneen käyttäjältä. Aktivoinnin laiminlyönti voi vahingoittaa moottorin toimintakykyä.

Uudet moottorit on myös varusteltu kehittyneellä moottorinohjausyksiköllä (ECU), joka tarkkailee koneen toimintoja, esimerkiksi päästöjä. ECU räätälöi moottorin toimintatapaa ja löytää optimaalisen tason polttoainetehokkuudelle ja suorituskyvylle.

Snorkel Lift ja Stage V- säädökset

Uusimmat Snorkel henkilönostimet noudattavat säädöksiä ja hyötyvät uusista standardeista monilla tavoin:

  • Ympäristö- Vähemmän päästöjä.
  • Polttoainesäästöt– Pitkäaikaissäästöjä uuden moottorinohjausyksikön polttoaineen käytön optimoinnin ansiosta.
  • Parempi ohjaus– Sujuvampi käyttö ja parempi suorituskyky.

Esimerkiksi Snorkel A62JRT maastokelpoinen nivelpuominostin tulee pienentämään polttoainekulutustaan 40-50% vanhaan moottoriinsa nähden uuden Kubota V2403, Stage V/Tier 4 säädöksiä noudattavan moottorin, sekä parannetun hydraulijärjestelmän ansiosta.


Suoraan käännetty Snorkel Liftin englanninkielisestä tekstistä. Lue alkuperäinen artikkeli tästä.

Lisätietoa Snorkel henkilönostimista ja mallien ominaisuuksista saat tästä.